This is default featured slide 1 title
This is default featured slide 2 title
This is default featured slide 3 title
This is default featured slide 4 title

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Robina AS22 siêu bền – SGCN018

Xuất xứ: Malaysia Kích thước: ( 8 x 193 x 1283 ) mm Độ dày: 8 mm Bảo hành: 15 năm Bề mặt: Độ chống trầy

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Robina AC23 siêu bền – SGCN017

Xuất xứ: Malaysia Kích thước: ( 8 x 193 x 1283 ) mm Độ dày: 8 mm Bảo hành: 15 năm Bề mặt: Độ chống trầy

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Robina AC22 siêu bền – SGCN016

Xuất xứ: Malaysia Kích thước: ( 8 x 193 x 1283 ) mm Độ dày: 8 mm Bảo hành: 15 năm Bề mặt: Độ chống trầy

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Janmi AC12 siêu bền – SGCN015

Xuất xứ: Malaysia Kích thước: ( 12 x 115 x 1283)mm Độ dày: 12 mm Bề mặt: Độ chống trầy xước AC4 Giá: 450.000

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Janmi AS21 siêu bền – SGCN014

Xuất xứ: Malaysia Kích thước: ( 12 x 193 x 1283)mm Độ dày: 12 mm Bề mặt: Độ chống trầy xước AC4 Giá: 390.000

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Janmi W12 siêu bền – SGCN013

Xuất xứ: Malaysia Kích thước: ( 12 x 193 x 1283 ) mm Độ dày: 12 mm Bề mặt: Độ chống trầy xước: AC3 Giá: 390.000

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp kahn KP522 siêu bền – SGCN012

Xuất xứ: Sản xuất tại Đức Kích thước: ( 12,3 x 130 x 808 ) mm Độ dày: 12.3 mm Bảo hành: 15 năm Bề mặt:

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp kahn KP499 siêu bền – SGCN011

Xuất xứ: Sản xuất tại Đức Kích thước: ( 12,3 x 130 x 808 ) mm Độ dày: 12.3 mm Bảo hành: 15 năm Bề mặt:

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp kahn KP437 siêu bền – SGCN010

Xuất xứ: Sản xuất tại Đức Kích thước: ( 12,3 x 130 x 808 ) mm Độ dày: 12.3 mm Bảo hành: 15 năm Bề mặt:

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Eurohome 5af926 siêu bền – SGCN009

Xuất xứ: Công nghệ Malaysia Bảo hành: 15 năm Bề mặt: Độ chống trầy xước AC4

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Eurohome 5d1404 siêu bền – SGCN008

Xuất xứ: Công nghệ Malaysia Bảo hành: 15 năm Bề mặt: Độ chống trầy xước AC4

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Eurohome 5d1440 siêu bền – SGCN007

Xuất xứ: Công nghệ Malaysia Bảo hành: 15 năm Bề mặt: Độ chống trầy xước AC4

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Inovar DV801 siêu bền – SGCN006

Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Kích thước: ( 12 x 137 x 1285 ) mm Độ dày: 12 mm Bảo hành: 15 năm Bề mặt:

Sàn gỗ công nghiệp cao cấp Inovar DV560 siêu bền – SGCN005

Xuất xứ: Sản xuất tại Malaysia Kích thước: ( 12 x 137 x 1285 ) mm Độ dày: 12 mm Bảo hành: 15 năm Bề mặt:


Nội Thất Sàn Gỗ – Sàn Gỗ Tự Nhiên – Siêu Thị Sàn Gỗ – Sàn Gỗ